Naoorlogse jaren

Op 22 mei 1945 wordt een deel van de legerplaats Harskamp in gebruik genomen als krijgsgevangenkamp voor leden van de Nederlandse SS-troepen. Binnen drie dagen is dit kamp gevuld met ongeveer achtduizend krijgsgevangenen. Het kamp is rondom afgezet met twee meter hoog prikkeldraad.

Kort na de bevrijding ontstaat in de kringen van de voormalige illegaliteit het denkbeeld om een blijvende herinnering aan de verzetsstrijd in het leven te roepen en daarmee de in de strijd gevallen vrienden te eren. Het Mausoleum op De Paasberg in Ede wordt opgericht ter nagedachtenis aan vierenveertig uit de gemeente Ede afkomstige verzetsmensen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De 7de Canadese Infanterie Brigade helpt bij de bouw van dit unieke grafmonument.

Vanaf 1946-1950 wordt vliegveld Deelen gebruikt als opslagplaats voor allerlei onbruikbaar defensie materieel. In die periode staat letterlijk van alles op het veld gestald, variërend van buitgemaakt Duits materieel tot overtollige Engelse en Amerikaanse voorraden. Daaronder het gehele voertuigenpark van de Canadese militairen in Nederland. In totaal gaat het om 37.000 voertuigen.

Na de Tweede Wereldoorlog worden de Edese kazernes gebruikt voor opleidingen van oorlogsvrijwilligers Nederlands Indië.