Vrijheidsfestival Ede 2019

Zaterdag 13 april viert Ede haar bevrijding met een herdenking, een historische middag en een concert Tour of Freedom. In en rondom De Smederij organiseert het Platform Militaire Historie Ede een historische middag. Naast de aanwezigheid van een historisch kampement en een originele Nederlandse pantserwagen wordt er een demonstratie gegeven in het schieten met een tweetal kanonnen 6-Veld.

Klik op de foto!

Open Monumentendag 2018 / Opening De Smederij

Zaterdag 8 september nam het Platform Militaire Historie Ede deel aan de Open Monumentendag en opende het ook de deuren van haar nieuwe onderkomen De Smederij.

Het thema van de Open Monumentendag 2018 was 'In Europa'. Het platform vulde dit in met de inrichting van een nieuwe expositie over de Koude Oorlog, een tijdperk waarin Europa geconfronteerd werd met grote militaire spanningen en een wapenwedloop tussen militaire grootmachten. Het Garnizoen Ede kreeg daardoor veel verschillende eenheden op haar grondgebied en op de Edese kazernes werden duizenden dienstplichtigen opgeleid.

Bevrijding Ede en Vrijheidsfestival 2018

21 april 2018 herdenkt Ede de bevrijding van het dorp met een herdenking en festival.

Na de herdenking bij het bevrijdingsmonument kunnen bezoekers terecht bij Akoesticum, in de voormalige J.W. Frisokazerne. Hier vindt de tweede editie van het Vrijheidsfestival plaats, een feestelijke mix van verhalen, educatie, theater en concerten.

Promotietour fatale wapendropping Keuenklep 1945

9 maart 2018 organiseerde het Museumoverleg Ede in samenwerking met het Gemeentearchief Ede een promotie-battlefieldtour naar het droppingterrein de Keuenklep nabij Lunteren.

Het landelijke Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018 uitgeroepen tot het 'Jaar van Verzet'. In het kader van dit project besteedt het Platform Militaire Historie Ede in samenwerking met lokale erfgoedinstellingen aandacht aan de fatale wapendropping die in de nacht van 8 op 9 maart 1945 op Ede's grondgebied plaatsvond. Het platform is projectleider en verzorgt in de zomer van 2018 fiets-battlefieldtours naar het droppingterrein. In het Kijk- en Luistermuseum Bennekom, het Historisch Museum Ede en Museum Lunteren zijn exposities over de wapendropping ingericht. Vandaag bezoeken de deelnemende partijen samen de exposities en de Keuenklep en vernemen ze op locatie de details over de vertzetsdaad die 17 Edese verzetsmensen hun leven koste.

Vijf jaar Platform M.H.E.

4 maart 2017 - 'Het Platform Militaire Historie Ede bestaat 5 jaar en geeft een rondje weg.' Onder begeleiding van militaire gidsen namen afgelopen zaterdag tussen de 350 en 400 personen deel aan een fietstocht of wandeling over het Edese kazerneterrein. Het zachte weer en de historische gebouwen lokten veel bezoekers naar het militaire informatiepunt van deze enthousiaste club vrijwilligers. Onder de deelnemers bevonden zich nieuwe en toekomstige bewoners van de voormalige kazerneterreinen, die deze dag gebruikten om meer te weten te komen over de geschiedenis van hun nieuwe woonlocatie.

De wandelaars verkenden met gids en tablet in de hand de Elias Beeckmankazerne. Hier werd, met in eigen beheer gemaakte filmpjes, verteld over de vele dienstplichtigen die hier tijdens de Koude Oorlog een opleiding volgden.

Stichting Militaire Historie Ede

Woensdag 25 januari 2017 - Het Platform Militaire Historie Ede is vanavond bijeen gekomen om na te denken over het opzetten van een Stichting Militaire Historie Ede.

Battlefieldtour Pegasus I

15 oktober 2016 - Het Platform Militaire Historie Ede organiseerde deze dag voor individuele inschrijvers een battlefieldtour langs de eerste Pegasus-ontsnappingsoperatie, die na het mislukken van de Slag om Arnhem in 1944 door het Edese verzet werd georganiseerd.

Met een kleine groep belangstellenden bezochten we verschillende historische locaties en sloten we de dag af met een goed glas bier en een lekkere warme maaltijd bij de Veluwse Heidebrowerij. Het beloofde zonnetje brak pas laat in de middag door de wolken, maar de temperatuur was goed en de stemming uitstekend.

Herdenking Bombardement Ede-Zuid 2016

Vrijdag 16 september 2016 organiseerde het Platform Militaire Historie Ede in samenwerking met de gemeente Ede en het Comité '44-'45 een herdenking bij het monument aan de Parkweg. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 69 slachtoffers die vielen tijdens geallieerde bombardementen op 17 september 1944 in Ede-Zuid.

Leerlingen van de Zuiderpoort, Oranje Nassauschool en Koepelschool legden bloemen bij het monument en droegen zelfgemaakte gedichten voor.

Klik op de foto!

Open Monumentendag 2016

De Open Monumentendag werd dit jaar gehouden op zaterdag 10 september en stond in het teken van: Iconen & symbolen. Op deze mooie nazomerdag konden bezoekers terecht op de voormalige Johan Willem Frisokazerne voor een bezoek aan de tentoonstelling 'In dienst in Ede, als soldaat op de foto worden gezet en meerijden met oude legervoertuigen. De dag werd afgesloten met een optreden van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps Verbindingsdienst.

Klik op de foto!

Historisch Café met opening expositie 'In dienst in Ede'

6 juli 2016 - Woensdagavond was er is het auditorium van het Akoesticum een bijzonder Historisch Café. Voorafgaand aan de opening van de expositie 'In dienst in Ede' werden in een afwisselend programma diverse thema's over het kazerneleven belicht. De verschillende partners van het project vertelden om de beurt hun verhalen over de voorwerpen die zij in de expositie hebben ingebracht.

Klik op de foto!

Battlefieldtour 'Market Garden'

18 mei 2016 - Een gezelschap van 110 Defensiemedewerkers van de afdeling DMO/JIVC/C4I&I/IS heeft vandaag deelgenomen aan de battlefieldtour 'Market Garden'. De dag begon op de Bernhardkazerne in Amersfoort, waar platformleden Gerard Gijsbertsen en Wim Rietkerk een presentatie gaven over 'De slag om Arnhem'. Bij aankomst op de Ginkelse Heide werd de groep in vieren gedeeld, waarna op verschillende vertelpunten over de militaire historie van Ede werd verteld.

Bevrijding Ede 2016

16 april 2016 - Vandaag herdenken en vieren we dat er 71 jaar geleden voor Ede een einde kwam aan de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met een eenvoudige herdenking bij het Bevrijdingsmonument, een lezing in de raadzaal en rondritten met oude legervoertuigen houden we de herinnering levend, opdat we niet vergeten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Battlefieldtour Pegasus II

31 oktober 2015 - Vanmiddag treden we in de voetsporen van de Britse Airbornes en andere onderduikers die na afloop van de Slag om Arnhem, tijdens een tweede ontsnappingsoperatie Pagasus, het reeds bevrijde deel van Nederland probeerden te bereiken.

De excursie starte met een korte introductie op de Prins Mauritskazerne, waarna op pad gingen met drie voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het mooie herfstweer, de indrukwekkende verhalen en fraaie locaties maakten er een onvergetelijke dag van.

Battlefieldtour Pegasus I

17 oktober 2015 - Het Platform Militaire Historie Ede organiseerde deze dag een battlefieldtour langs de eerste Pegasus-ontsnappingsoperatie.

De excursie starte met een korte introductie op de Prins Mauritskazerne, waarna op pad gingen met een originele legertruck uit 1943. Gidsen van het platform gaven op locatie uitleg over de ontsnappingstocht die door het Edese verzet werd georganiseerd na afloop van de mislukte operatie Market Garden in september 1944.

Herdenking en luchtlandingen Market Garden

Op maandagmiddag 18 september 1944 landden er binnen 15 minuten ruim 1900 Britse parachutisten op de hei bij Ede om deel te nemen aan de slag om Arnhem. Voorafgaand aan de komst van de parachutisten werd strijd geleverd tussen enerzijds het 7th Battalion 'The King's Own Scottish Borderers' (7 KOSB) en anderzijds de ongeveer zeshonderd man in Ede gestationeerde Duitse troepen en het SS Wachbataillon 3 uit Amersfoort.

Vandaag, 19 september 2015, staan we uitgebreid stil bij deze grootste luchtlandingsoperatie ooit gehouden en de gevechten die daaraan vooraf gingen. Het Platform Militaire Historie Ede is net als voorgaande jaren nauw betrokken bij het organiseren van de herdenking en festiviteiten rondom 'Market Garden'.

Herdenking bombardement Ede-Zuid

18 september 2015 organiseerde het Platform Militaire Historie Ede in samenwerking met de gemeente Ede en het Comité '44-'45 een herdenking bij het monument aan de Parkweg. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers die vielen tijdens bombardementen op 17 september 1944 in Ede-Zuid.

Deze bombardementen werden uitgevoerd door de Geallieerde strijdkrachten, als onderdeel van operatie Market Garden. 's Ochtends werd er gebombardeerd door de USAAF en 's middags door toestellen van de RAF. Aan het middag-bombardement deden ook een Nederlands en Frans squadron mee. Het doel waren de kazernes ten oosten van Ede. Door het slechte zicht kwamen veel bommen echter op Ede-Zuid terecht.

Presentatie Freedom Activity Book

17 september 2015 vond op de Ginkelse Heide de presentatie plaats van het Freedom Activity Book. Speciale gasten waren de leerlingen van de Arnhem International School dr. Aletta Jacobs. Het Freedom Activity Book is de Engelstalig variant van het DOEboek Vrede en Vrijheid dat dit jaar in een oplage van 50.000 exemplaren is verspreid onder scholieren van de gemeenten Wageningen, Arnhem, Ede, Rhenen en Overbetuwe.

Het Freedom Activity Book zou tijdens een oefening van de 11e Luchtmobile Brigade 'een zachte landing maken' en door Para's worden uitgereikt aan de genodigden. Aan de dropping zouden 800 militairen uit 7 verschillende landen deelnemen. Het slechte weer gooide echter roet in het eten, de dropping werd afgelast. Het Platform Militaire Historie Ede nam het initiatief voor de presentatie op deze gedenkwaardigde dag waarop 71 jaar geleden Operatie Market Garden begon met de dropping en landingen op de Ginkelse Heide.

Open Monumentendag 2015

12 september 2015 verleende het Platform Militaire Historie Ede haar medewerking aan de Open Monumentendag op de voormalige J.W. Frisokazerne in Ede. De aftrap werd gegeven op vrijdagavond met de onthulling van een borstbeeld van Johan Willem Friso, de naamgever van de kazerne, en de uitreiking van de Edese Monumentenprijs.

In nauwe samenwerking met het Akoesticum werden diverse actieviteiten georganiseerd. Op zaterdag bezochten ongeveer 500 mensen het monumentale gebouw waar in het verleden duizenden jonge mannen een militaire opleiding kregen. Anno 2015 volgen bij het Akoesticum musici van over de hele wereld masterclasses en op hoog niveau opleidingen voor podiumkunsten. Ook vandaag werd er lesgegeven aan een groep jonge muzikanten, terwijl gidsen van het platform rondleidingen verzorgden door de fraai gerenoveerde, voormalige Infanteriekazerne.

Wings of Freedom

22 augustus 2015 mocht het Platform Militaire Historie Ede een bescheiden rol vervullen bij 'Wings Of Freedom', de luchtshow die door Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow werd georganiseerd.

Op de start- en landingsbaan stonden meerdere historische toestellen opgesteld, die 70 jaar geleden werden gebruikt bij de bevrijding van Nederland. Naast de vele historische vliegtuigen bleek met name de Apache-gevechtshelikopter een echte publiekstrekker te zijn. Door het mooie weer stroomde het publiek in grote getale toe. Ongeveer 15.000 mensen waren getuige van een uniek en goed georganiseerd evenement.

Rondleiding Edese kazerneterreinen

8 augustus 2015 werden door het Platform Militaire Historie Ede twee rondleidingen gegeven over de voormalige Edese kazerneterreinen. Mede dankzij het mooie weer en ruime publiciteit in de lokale kranten was de opkomst zeer bevredigend. Het begin- en eindpunt was het Militair Historisch Informatiepunt op de voormalige Prins Mauritskazerne, waar ook de tentoonstelling over de bevrijding van Ede kon worden bezocht.

Bevrijdingsfeest Ede 2015

17 april 2015 was het 70 jaar geleden dat Ede werd bevrijd van de Duitse onderdrukking en dat er voor haar bevolking een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om dit heugelijke feit te herdenken organiseerde het Platform Militaire Historie Ede in samenwerking met de Gemeente Ede een groot bevrijdingsfeest voor de Edese burgers.

Rondleiding Memorial Park met miniconferentie Ede

17 april 2015 organiseerde het Platform Militaire Historie Ede voor basisscholen een rondleiding door het Edese Memorial Park en een miniconferentie in de raadzaal van het Edese gemeentehuis. De scholen werden hierbij vertegenwoordigd door een selecte groep leerlingen, die later in de klas verslag zouden uitbrengen van deze bijeenkomst.

De gemeente Ede kent een groot aantal monumenten die o.a. herinneren aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Gidsen van het platform vertelden hierover en behandelde de vraag uit het VRIJHEID DOEBOEK, dat eerder deze week aan leerlingen van groep 8 was uitgedeeld: 'Welk monument spreekt jou het meest aan?'

Filmopnamen Edese kazerne-app

11 april 2015 - Het Platform Militaire Historie Ede heeft in samenwerking met het ROC-A12 een applicatie ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het geven van rondleidingen over de Edese kazerneterreinen.

Vandaag worden acht filmpjes opgenomen die in deze app kunnen worden afgespeeld. Studenten van de Beeld & Geluid-opleiding van het ROC/A12 zijn hiervoor met meerdere ploegen naar de Elias Beeckmankazerne gekomen, zodat op twee locaties tegelijk gefilmd kan worden.

De regie is in handen van Jan de Bondt en Ed van Seters, die ook de scripten en het draaiboek schreven. Soldaten van 41 Dienstplicht Koude Oorlog en VeVa-leerlingen van het ROC/A12 figureren vandaag als 'Jan Soldaat': de militairen die meer dan honderd jaar hun dienstplicht vervulden op de Edese kazernes.

Openingsfestival Akoesticum Ede

23 en 24 januari 2015 opende het Akoesticum haar deuren voor genodigden en publiek. Tijdens deze openingsdagen vonden doorlopend korte voorstellingen en workshops plaats van landelijke en regionale podiumkunstenaars op 17 locaties door het hele gebouw.

Het Platform Militaire Historie Ede werkte actief mee aan de tot standkoming van een korte historische film en verzorgde op zaterdag o.a. rondritten over het kazerneterrein.

Battlefieldtour Operatie Pegasus II

22 november 2014 - Na een serie succesvolle battlefieldtours Pegasus I verkennen we vandaag de tweede ontsnappingsroute uit september 1944.

Klik op de foto voor een korte impsressie van deze leerzame, avontuurlijke dag.

70 jaar Market Garden

20 september 2014 - Naar schatting 60.000 mensen bezochten de Airborne-herdenking en luchtlandingen op de Ginkelse hei in Ede. Als Platform Militaire Historie Ede mogen we terugkijken op een zeer geslaagd Airborne-weekend, waarin tal van organisaties en vrijwilligers actief waren.

Een foto-impressie van dit weekend kunt u bekijken door op de foto te klikken!

Battlefieldtour Veteranen Sociëteit Ede

13 augustus 2014 - De Veteranen Sociëteit Ede trad samen met het platform in de voetsporen van de Britse Airbornes tijdens een Battlefieldtour Operatie Pegasus - route 1

Het mooie weer, de samenstelling van de groep, voornamelijk oud-militairen, de fraaie legertrucks en de interssante verhalen en mooie locaties stonden borg voor een zeer geslaagde dag.

Collegebezoek MHIP

20 mei 2014 - Het Edese college van burgemeester en wethouders bezocht tijdens haar eerste werkbezoek het Platform Militaire Historie Ede.

Na een korte stop bij boerderij Wester Wetering werd doorgereden naar de thuisbasis van het platform: de Prins Mauritskazerne. Hier werd een rondleiding gegeven langs de monumentale kazernegebouwen. In het MHIP werd een korte uiteenzetting gegeven van de activiteiten van het platform en de expositie 'Meidagen 1940 in Ede' bezocht.

Ede 69 jaar bevrijd!

19 april 2014 - Dit jaar is het 69 jaar geleden dat de inwoners van Ede werden bevrijd van de Duiste bezetter. In samenwerking met Platform Militaire Historie Ede en Comité 1944-45 organiseert de Gemeente Ede vanaf zaterdag 19 april daarom op het Raadhuisplein een openlucht fototentoonstelling 'Ede bevrijd'.

Sloop MGD-gebouw

De open brief die Vereniging Oud Ede, de Stichting Erfgoed Ede, het Historisch Museum Ede en het Platform Militaire Historie Ede gezamenlijk aan de gemeenteraad hebben gestuurd, heeft de sloop van het gebouw van de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) niet kunnen voorkomen.

Het platform legde de sloop van het beeldbepalende gebouw aan de Eikenlaan in Ede voor het nageslacht op foto vast.

Vlaggestoel Elias Beeckmankazerne terug in Ede

Op 29 maart 1939 werd door generaal-majoor J.Th. Alting van Geusau een vlaggestoel onthuld bij de gloednieuwe Elias Beeckmankazerne in Ede. Ruim zeventig jaar later verdween de gedenksteen na het sluiten van de Edese kazernes uit het zicht. Het platform zocht hem op en haalde de loodzware reus terug naar Ede.

Expositie 'Meidagen 1940 in Ede'

Vanaf begin maart tot eind mei organiseerde het platform in het Militair Historisch Informatiepunt een kleinschalige expositie over Ede in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor werden een aantal tekeningen uit het Edese stripboek 'Grebbelinie 1940' op groot formaat afgedrukt en samen met historische foto's, documenten en militaire uitrustingsstukken tentoongesteld.

Lezing Belvédère

19 februari 2014 - Vanavond zijn we te gast bij serviceflat Belvédère in Ede, waar het platform bij monde van Arjan Ros een lezing geeft over het eerste Edese bevrijdingsfeest dat gehouden werd op 1 september 1945.

In de zaal zit een grote groep vijftigplussers, waarvan een aantal de bevrijding als kind heeft meegemaakt.

Herdenking Joods monument

26 januari 2014 - In het kader van de Nationale, Nederlandse Auschwitz-herdenking werd er deze zondag een herdenking gehouden bij het Joods monument aan de Vossenakker in Ede. Tijdens een korte plechtigheid bracht het jeugdkoor van de Koorschool Midden - Gelderland een aantal stemmige liederen ten gehore, waaronder het Lacrimosa uit het Requiem van Albert Wissink.

Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de Gemeente Ede, de Liberaal Joodse gemeente, de Rotary Club Ede-Kernhem en leden van het Platform Militaire Histori Ede.

Battlefieldtour Operatie Pegasus

Foto 25 september 2013 - De ondernemingsverening Bennekom trad samen met het platform in de voetsporen van de Britse Airbornes en namen deel aan de Battlefieldtour Operatie Pegasus - route 1

Mede dankzij het mooie weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. Een van de deelnemers, fotograaf Gert Jan Koster, bracht deze tour fraai in beeld.

Airbornemarkt

21 september 2013 - Vandaag stond het platform met een kraam vol boeken en versgebrouwen Pegasusbier op de Airborne-markt in Ede. De luchtlandingen en het mooie weer trokken veel bezoekers naar de hei. Dankzij een kortingsbon van het platform in het programmaboekje van de Gemeente Ede wist het publiek onze kraam goed te vinden. Zowel de voorraad boeken alsook het door het platform in samenwerking met de Edese Heidebrouwerij ontwikkelde Pegasusbier werden volledig uitverkocht.

Ronald van Riet en Wim Rietkerk waren weer actief betrokken bij het in goede banen leiden van al het militaire verkeer.

Militair Historisch Informatiepunt

juni-september 2013 - Platform Militaire Historie Ede heeft een Militair Historisch Informatiepunt (MHIP) opgezet. Vrijwilligers van het platform hebben een aantal maanden flink de handen uit de mouwen gestoken om dit initiatief te verwezenlijken.

Er is ook een klusvideo gemaakt waarin alle werkzaamheden zijn vastgelegd.

Struikelsteen onthuld

Op 10 september 2013 is door schrijver en dichter Ben Verduijn een eerste struikelsteen in Ede onthuld.

Met 'struikelstenen' worden zij herdacht, die het slachtoffer zijn geworden van het Nazi-regiem voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij worden niet alleen geplaatst met het doel een herinnering te zijn, maar ook om te dienen als opvallende waarschuwing: er voor te waken dat het nooit meer zal gebeuren.

Boekenbeurs Oosterbeek

Zaterdag 25 mei is bij het Airborne Museum in Oosterbeek weer de jaarlijkse boekenbeurs gehouden. Het platform kreeg dit jaar twee kramen ter beschikking gesteld om zichzelf en haar activiteiten bij het publiek onder de aandacht te brengen.

Oorlogsgeheimen Omroep Max

Zaterdag 23 maart 2013 hebben leden en vrijwilligers van het platform deelgenomen aan de opnamen van Omroep Max over de mislukte wapendropping. Het platform stelde mensen, originele uniformen, wapens en containers beschikbaar.

Veel persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog raken in de vergetelheid. Mensen die zelf iets meemaakten praten er over het algemeen niet makkelijk over, of zijn inmiddels overleden. Resultaat is dat veel kinderen of kleinkinderen blijven rondlopen met vragen over hun voorouders. In Oorlogsgeheimen probeert Omroep Max alsnog de waarheid boven tafel te krijgen.

Battlefieldtour Operatie Pegasus

Op zaterdag 13 april 2013 organiseerde het platform weer een Battlefieldtour Operatie Pegasus, waarbij een lid van het toenmalige verzet onder de deelnemers was. Op de achtergrond kunt u daarom luisteren naar een verslag van dhr. Herman vd Kaa, die ten tijde van de Pegasus-ontsnappingen actief was in het verzet en meehielp met het verplaatsen van de Britse Airbornes

Zoekactie vermiste Britse militairen

6 maart 2013 - Vandaag verzamelden we bij Natuurcentrum Veluwe aan de Groot Ginkelseweg in Ede om onze zoekactie naar de nog altijd vermiste Britse militairen voort te zetten. Aan de hand van een ooggetuigenverslag en het grondig bestuderen van oude foto's werd een locatie met behulp van metaaldetectors op metalen voorwerpen onderzocht.

Voorleesontbijt Koepelschool

16 januari 2013 - Vandaag zijn we te gast bij de Koepelschool in Ede, waar leden van het platform een voorleesontbijt verzorgen. Ed van Seters en Arjan Ros geven aan de hand van meegebracht historisch materiaal uitleg over de geschiedenis van Ede in de jaren 1940 - 1945.

Op speelse wijze wordt aan de leerlingen het verhaal verteld van de Duitse inval op 10 mei 1940 tot aan de capitulatie van het Duitse leger op 5 mei 1945.

Battlefieldtoer Operatie Pegasus I en II

27 oktober 2012 - Na afloop van de Slag om Arnhem blijkt dat ongeveer 6000 Britse airbornes op de noordelijke Rijnoever zijn achtergebleven. De meesten van hen zijn door de Duitsers gevangengenomen. Een groot aantal Britten heeft echter weten te ontkomen en zwerft door de Veluwse bossen. Stukje bij beetje worden deze militairen door het verzet opgespoord en uiteindelijk over de Rijn gezet.

Vandaag bezoeken we bekende plaatsen uit die periode en lopen we de route die toen onder moeilijke omstandigheden werd afgelegd.

Herdenking bombardement Parkweg

2011/2012 - Foto's van de herdenking van het bombardement op Ede-Zuid op 17 september 1944. Bij dit bombardement, het begin van Operatie Market Garden, kwamen 69 burgers om het leven. Om 11.25 uur, het tijdstip waarop de eerste bommen vielen, legden leerlingen van de scholen waar de slachtoffers werden opgevangen bloemen bij het monument aan de Parkweg.

65 jaar bevrijding

2010 - Met o.a een groot defilé viert Ede het feit dat ze 65 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse onderdrukking.

Honderd jaar Garnizoen Ede

16 september 2006 - 43 foto's

Vip-avond Buitenzorg

15 september 2006 - 11 foto's

Bevrijdingsdefilé

16 april 2005 - 18 foto's

Garrit Memelink 1933 - 1934

Een serie foto's uit het album van
1e Luitenant der Bereden Artillerie Garrit Memelink.

Karel Palmer 1925 - 1940

Een fraaie serie foto's beschikbaar gesteld door de dochter van Karel Palmer. Ze geven een mooi tijdsbeeld van het militaire leven op de Prins Mauritskazerne in Ede.

1914 - De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie

9 foto's

Airborne Feelings Ede
Airborne Museum 'Hartenstein'
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Roseboom-Ede
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
Tubetronics
Verbindingsdienst
Verbindingsdienst Ede
Veteranen Sociëteit Ede