Garnizoen Ede in de Koude Oorlog

Nadat Nederland in 1949 lid werd van de NAVO en de Koude Oorlog begon, krijgt het Garnizoen Ede nog vele eenheden op haar grondgebied en worden er hier duizenden dienstplichtigen opgeleid. Het zijn voornamelijk soldaten van de Verbindingsdienst en de Luchtdoelartillerie.

Op 4 augustus 1966 wordt op de Elias Beeckmankazerne de Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) opgericht; wereldwijd de eerste vakbond voor dienstplichtigen. Vanaf begin jaren tachtig vinden in Ede felle discussies plaats over de inrichting van een compagnies oefenterrein op de Ginkelse Heide.

Na de oorlog krijgt Ede een mobilisatiecomplex genaamd 'de Driesprong'. Het complex dient voor opslag en onderhoud van landmacht materiaal voor mobilisabele eenheden.

Al sinds 1899 ligt het Infanterie Schietkamp in Harskamp. Na de Tweede Wereldoorlog komen hierdoor bijna alle Nederlandse dienstplichtigen naar Edes grondgebied om daar te oefenen. Tot de meest spectaculaire en tot de verbeelding sprekende installaties behoort de gevechtsbaan, waarop in oorlogsomstandigheden een schietoefening wordt uitgevoerd. Momenteel is het Infanterie Schietkamp nog steeds operationeel en wordt het gebruikt voor het verbeteren van de schietvaardigheid van onze beroepsmilitairen.