Militair-historisch informatiepunt De Smederij

Ede kent een rijke, militaire historie, die mede bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het Veluwse dorp. Zo speelde Ede vanaf 1914 een belangrijke rol bij de mobilisatie van een veldleger voor de Eerste Wereldoorlog en was Ede meer dan 100 jaar een garnizoensplaats waar duizenden militairen hun dienstplicht hebben vervuld op een van de zeven kazernes die Ede rijk was. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog speelde het Edese verzet een belangrijke rol bij de Pegasus-ontsnappingsoperaties. In 2012 vertrok het Garnizoen uit Ede en kwam er een einde aan de militaire aanwezigheid.
Lees meer . . .

De Smederij
Het Platform Militaire Historie Ede is gehuisvest in gebouw 27 op de voormalige Arthur Koolkazerne. Het monumentale gebouw uit 1908 kent een fraaie, militaire geschiedenis en is gelegen naast de paardenstallen en bijhorende magazijnen. 'De Smederij' bevatte een werkplaats voor de zwaardveger en twee werkplaatsen voor de hoefsmeden (smidse), met een beslagloods voor de beide eskadrons Huzaren die in de cavaleriekazerne waren gehuisvest.

Met een eigen militair-historisch informatiepunt willen we het battlefieldtoerisme in Ede ondersteunen, rondleidingen verzorgen, exposities organiseren, scholen ontvangen en wandel- en fietsroutes aanbieden.

In het informatiepunt wordt aan de hand van twee hoofdthema's, 'het Garnizoen Ede' en 'Ede tijdens WO2', de militaire geschiedenis van Ede gepresenteerd.

Openingstijden
(Zie de agenda op onze voorpagina).

Adres
De Smederij
Verbindelaarsweg 100
6711VD
Ede

Routebeschrijving
(zie foto)