Archief

De foto's in dit archief kunnen worden vergroot door er op te klikken

Website 1

2015-12   Na drie jaar is onze eerste website aan vervanging toe. Om nog eens terug te kunnen blikken op de 'goeie ouwe tijd' is in dit archief een afdruk van de voorpagina opgenomen.
Van Seters wint Edese Monumentenprijs

2013-09   Ed van Seters ontving vrijdag tijdens de opening van de Monumentendag de Edese Monumentenprijs. Henk van den Oever, voorzitter van de vereniging Edese Monumenten, reikte aan hem een beeld uit van de Edese kunstenares Jacqueline Schermer.

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich heeft onderscheiden bij de monumentzorg in de gemeente. Ed van Seters, voorzitter van het Platform Militaire Historie Ede en initiatiefnemer van het Militair Historisch Informatiepunt (M-HIP), wordt geroemd om zijn historisch besef en werkzaamheden als hoeder van het Edese militaire erfgoed.

Kleurplaat Bevrijding Ede

Platformlid en cartoonist Wim Rietkerk tekende een mooie kleurplaat met het thema 'Bevrijding Ede'. De tekening kan worden gedownload door op de afbeelding te klikken.

Sla de tekening op met je rechter muisknop!


Platform in de steigers

Bron: Ede Stad - 6 maart 2012

EDE - ,,Zooooo!'' Het is de spontane reactie van een voormalig militair als hij kijkt naar een uniek filmpje van militairen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met een voertuig op een landmijn waren gereden. En dat in de buurt van pannenkoekenhuis De Langenberg in Ede. Donderdag presenteerde het nieuwe Platform Militaire Historie Ede zich in het raadhuis.

De bestuursleden van het nieuwe Platform Militaire Historie Ede, vlnr Gerard, Ed, Ronald, Jaap en Wim.

Onder de bezielende leiding van Ed van Seters is er een platform in het leven geroepen dat alle stukjes van een grote puzzel bij elkaar moet brengen. De Edenaar wijst op de voormalige kazernes, de Airborne Feelings, de luchtlandingen, de Pegasus wandeltocht, Liberation Ede VVV, exposities in het Historisch Museum, documentaires ('Een hei te ver'), Battlefield-tours, herdenkingen en de nationale feestdagen, waarmee Ede een rijke geschiedenis heeft als het gaat om militaire gebeurtenissen en herdenkingen. Tegelijk wijst hij op het huidige gemis van Defensie in Ede en het wegvallen van de VVV West Veluwe Vallei. ,,Zou er dus niet iets moeten komen, als centraal punt voor documentatie, informatie en organisatie?'' vraagt Van Seters zich af.

Dat moet het platform worden, met enthousiastelingen die zich richten op scholen, musea, particulieren en de overheid. Eerst zal dit onderdeel uitmaken van de Stichting Promotie Ede, maar Van Seters ziet dit graag ontwikkelen tot een eigen stichting, met vier takken van 'beheer' op het gebied van kennis, financiën (goederen, eigendom, geld), vrijwilligers (specialisten, vergoeding, verzekering) en data (i-google mappen). Hij ziet voor het platform vier taken liggen: coördinatie, advies, ondersteuning en educatie.

Voor dit jaar 2012 ziet het platform reeds veel activiteiten die de aandacht vragen: sloop kazernegebouwen (samenwerking archeoloog), een cultureelhistorische wandelkaart, een Joods monument (dat 18 april wordt onthuld aan de Bergstraat), renovatie van het mausoleüm, herdenken 'in meervoud' (4 mei), educatie WO2 (mobiele expositie), Airborne Feelings (luchtlanding, taptoe), herdenking Parkweg, de slotmanifestatie van Gelegerd in Gelderland, een nieuw Historisch Cahier, een digitaal monument (verdieping), de Liberation Fietsroute en op de langere termijn Dakota's naar Ede halen.

Gerard Gijsbertsen presenteerde donderdag het verleden van Ede op militair terrein in vogelvlucht, aan de hand van foto's en filmpjes. De groep werd in gedachten meegenomen naar Spaanse strafexpedities (1581) tot Kozakken die veel geld vroegen (1813), het vluchtoord Ede (Eerste Wereldoorlog), de afvoer van Joodse medeburgers (1942), de bevrijding (1945) en oprichting van het mausoleüm in dat zelfde jaar.

Gijsbertsen wijst erop dat er nog steeds oude foto's tevoorschijn komen uit schoenendozen. Een foto uit 1975 toont dat bij de bouw van het gemeentehuis opgegraven militaire artikelen als schroot werden afgevoerd. Het platform moet mede dit soort dingen in de toekomst voorkomen.


Airborne Museum 'Hartenstein'
Comité Airborne Arnhem-West.
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
KOVOM
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
The Pegasus Channel
Verbindingsdienst