Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Platform Militaire Historie Ede niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.

Het platform aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Op deze site staan koppelingen naar andere websites. Het platform is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.


Airborne Museum 'Hartenstein'
Comité Airborne Arnhem-West.
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
KOVOM
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
The Pegasus Channel
Verbindingsdienst