Rondleiding Edese kazerneterreinen

Ede kent een rijke militaire historie, die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van het Veluwse dorp. Meer dan 100 jaar was Ede een garnizoensplaats, waar duizenden militairen hun dienstplicht hebben vervuld.

Lees meer . . .

Na het vertrek van het Edese Garnizoen in 2010 kreeg de Gemeente Ede maar liefst zeven kazerneterreinen in bezit. Na een periode van voorbereiding werd in 2015 begonnen met de ombouw ervan tot nieuwe woon- en werkgebieden voor de Edese bevolking. Op de terreinen staat een unieke verzameling van 32 monumentale gebouwen, die samen het militaire verhaal van Ede vertellen. Het Platform Militaire Historie Ede verzorgt op aanvraag rondleidingen over deze voormailge terreinen van Defensie.

U kunt hiervoor contact opnemen met de werkgroep door een berichtje te sturen naar info@platformmhe.nl
We vragen hiervoor een vergoeding van 5 euro p.pLuchtfoto 1935 - Kazernement voor bereden wapens (Maurits-Noord)
Een bereden wapen is een onderdeel van de krijgsmacht dat zich oorspronkelijk te paard verplaatste. Binnen de Nederlandse krijgsmacht bestaan drie bereden wapens: Artillerie, Cavalerie en Marechaussee. In het verleden behoorden de Militaire Wielrijders ook tot de bereden wapens.

1906 - Maurits- en de Johan Willem Frisokazerne
Vanaf 1 mei 1906 zijn er in Ede militairen gelegerd. Bij het station Ede-Wageningen worden in de Maurits- en de Johan Willem Frisokazerne het 10e en 11e Regiment Infanterie gehuisvest.

1909 - Van Essen- en Arthur Koolkazerne
In 1909 worden er kazernes gebouwd voor de Bereden Artillerie en Huzaren: de Van Essen- en Arthur Koolkazerne. Hier worden het 4e Regiment Artillerie en het 1e Regiment Huzaren gelegerd. Bij de kazernes worden stallen, werk- en opslagplaatsen en rijloodsen gebouwd. In de Edese kazernes worden met name infanteristen en later artilleristen gehuisvest.

1935 - P.L. Bergansiuskazerne
Op de foto zien we de P.L. Bergansiuskazerne in aanbouw. Terwijl de NSB in Lunteren Hagespraken organiseert en de spanningen in de wereld verder oplopen, wordt deze kazerne in 1936 in gebruik genomen.

1939 - Elias Beeckmankazerne en Simon Stevinkazerne
Nederland mobiliseert. Verspreid over Nederland worden zestien nieuwe standaardkazernes voor de infanterie gebouwd. In Ede komt de Elias Beeckmankazerne, die op 26 juni 1939 in gebruikt wordt genomen door het 22 regiment Infanterie. Naast deze kazernes zijn er nog acht nodig van een afwijkend type. In Ede wordt dit de Simon Stevinkazerne, welke bestemd is voor het 12e Regiment Motorartillerie. Door het uitbreken van de oorlog zal dit Regiment echter nooit dienstdoen op deze kazerne. Na 15 mei 1940 wordt de kazerne door de Duitsers afgebouwd en in gebruik genomen.

Tijdens de mobilisatie worden er in Ede ruim twaalfduizend soldaten van uitrusting voorzien en goederentreinen voeren ook nog bijna drieduizend paarden aan. Ede groeit uit tot een volwaardige garnizoensplaats.

Naast kazernes verschijnen er in Ede ook straten met woningen voor militairen: de Artillerielaan en de Infanterielaan.


Airborne Museum 'Hartenstein'
Comité Airborne Arnhem-West.
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
KOVOM
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
The Pegasus Channel
Verbindingsdienst