Het militaire verhaal van Ede

Als platform dat zich tot doel heeft gesteld de militaire historie van Ede levend te houden, hebben we het plan opgevat het militaire verhaal van Ede uit te werken voor gebruik op onze website. Ede kent namelijk een rijke militaire historie, die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van het Veluwse dorp. Meer dan 100 jaar was Ede een garnizoensplaats, waar duizenden militairen hun dienstplicht hebben vervuld.

Ede kende een bijzondere relatie met de krijgsmacht. De aanwezigheid van militairen heeft in de Edese samenleving een grote rol gespeeld. Ede was een echt garnizoensdorp. Het contact tussen burgers en militairen is daarbij zeer belangrijk geweest. De militair is nu uit het straatbeeld verdwenen, maar de herinnering blijft. De voormalige kazerneterreinen worden anno 2015 ingericht als nieuwe woon- en werkgebieden voor de Edese bevolking.

De gemeente Ede heeft in de eerste helft van de vorige eeuw veel te maken gehad met strijdende partijen op haar grondgebied. Ede schrijft 'battlefield' geschiedenis als er tijdens de Tweede Wereldoorlog driemaal wordt gevochten op de Ginkelse Heide. Dit toont aan dat deze regio een belangrijke, militair strategische waarde heeft.

Via het menu rechts op deze pagina kunt u in vogelvlucht het militaire verhaal van Ede lezen.

De getoonde foto's zijn 'klikbaar'