Duitse troepen in Ede


Kriegsmarine in Ede
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vestigen de Ortskommandantur en de Waffen-SS zich op de Edese kazernes, die omgedoopt worden tot Bismarckkaserne en Langenbergkaserne.

Het zal menigeen vreemd voorkomen, dat er in Ede eenheden van de Kriegsmarine worden gestationeerd en wel in de Johan Willem Friso- en de Mauritskazerne in Ede, die samen een nieuwe naam krijgen: de Kommodore Bontekaserne.