De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914

Nederland mobiliseert op 1 augustus 1914 zijn strijdkrachten om de neutraliteit te verdedigen. Het veldleger telt 59.000 man. In totaal brengt Nederland 200.000 man bij de verschillende strijdmachtonderdelen onder.

Hieronder een selectie groepsportretten van eenheden die in Ede waren gelegerd.

Foto 1, 1914

IIe Afdeling 4e Regiment Veldartillerie,2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 2, 1914

IIe Bataljon 11e Regiment Infanterie, 2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 3, 1914

Ie Afdeling 4e Regiment Veldartillerie, 2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 4, 1914

Ie Bataljon 19e Regiment Infanterie, 2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 5, 1914

IIIe Bataljon 22e Regiment Infanterie, 2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 6, 1914

IIIe Bataljon 4e Regiment Infanterie, 1e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 7, 1914

Staf Ie Infanterie Brigade, 2e Divisie. Ede 1914 - 1918

Foto 8, 1914

School voor verlofs-officieren der Bereden Artillerie te Ede, 1914 - 1918. - De Artillerie beschikte over een 'stuk van 7-veld' van Duitse makelijk met een vuursnelheid van 6 tot 8 schoten per minuut.

Foto 9, 1914