Historisch Café met opening expositie 'In dienst in Ede'

6 juli 2016 - Woensdagavond was er is het auditorium van het Akoesticum een bijzonder Historisch Café. Voorafgaand aan de opening van de expositie 'In dienst in Ede' werden in een afwisselend programma diverse thema's over het kazerneleven belicht. De verschillende partners van het project vertelden om de beurt hun verhalen over de voorwerpen die zij in de expositie hebben ingebracht.

Foto 1, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

17.00 uur: Generale repetitie in het auditorium

Foto 2, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Gasten

Foto 3, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Gerard Hendriks en Jobbe Wijnen (links) zullen vanavond de spits afbijten en worden bijgepraat door presentator Ed van Seters en tafeldame Charlotte Peen.

Foto 4, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Vanavond worden ook de nieuwe digitale multitouch-tafels gepresenteerd. Bibi Bodegom van Erfgoed Gelderland zal hierop een demonstratie geven.

Foto 5, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

18.00 uur: maaltijd voor de deelnemers aan het Historisch Café

Foto 6, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Foto 7, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

19.15 uur: Het Vrijwillig Muziek en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst zal vanavond het programma muzikaal ondersteunen en begint te spelen.

Foto 8, 6-7-2016, © Bert Vos

19.30 uur: GARNIZOEN EDE DRAAIT DOOR met gespreksleider Ed van Seters (Platform Militaire Historie Ede) en tafeldame Charlotte Peen (gemeente-archeoloog / projectleider)

Foto 9, 6-7-2016, © Bert Vos

Charlotte Peen vertelt over het project 'Kazernes Ede, een afscheid en een nieuw begin'

Foto 10, 6-7-2016, © Bert Vos

In de eerste gespreksronde vertelt Gerard Hendriks (links) van de Vereniging Oud Ede over zijn 'dienstfiets' (leesbril) en bouwbiograaf Jobbe Wijnen laat een gevonden instromersbrief zien.

Foto 11, 6-7-2016, © Bert Vos

Gespreksronde 4: André Polfliet en Johan Berg van de Historisch Collectie van de Luchtdoelartillerie leggen uit waarvoor de grote Stinger-bol op het kazerneterrein diende. Wim Vastenhoud (rechts) weet alles over de militaire muziek in Ede en vertelt vol trots over het Vrijwillig Muziek en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst.

Foto 12, 6-7-2016, © Bert Vos

Gespreksronde 5: André Hartgers (links) vertelt over zijn opa die op de kazernes foto's mocht maken. Mannus van Laar vertelt over zijn tijd als garagehouder in Ede en de vele Skoda's die hij aan de onderofficieren verkocht. Wouter vd Berg (rechts) van het Platform Militaire Historie Ede stelde een platencamera beschikbaar en fotograveerde alle 100 voorwerpen voor de catalogus.

Foto 13, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Gespreksronde 6: Eric Mackay (rechts), voorzitter van het Museum Overleg Ede, presenteert het resultaat van het project 'digitaal tafelen'. De Edese musea zijn deze zomer verrijkt met zeven multitouchtafels, waarop 'Ede op de kaart' te vinden is en de collecties van de deelnemende musea. Projectleider Arno Stam (links) van Erfgoed Gelderland vertelt over het samenwerkingsverband.

Foto 14, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Foto 15, 6-7-2016, © Bert Vos

Bibi Bodegom van Erfgoed Gelderland geeft een presentatie op de nieuwe digitale multitouch-tafel.

Foto 16, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Het videoteam van Bert van den Burg maakt opnamen.

Foto 17, 6-7-2016, © Bert Vos

In de laatste gespreksronde vertellen wethouder Johan Weijland en provinciaal archeoloog Petra Heeren (links) over hun affiniteit met het militaire erfgoed.

Foto 18, 6-7-2016, © Bert Vos

Gemeentearchivaris Peter van Beek overhandigt vol trots het 25e Historische Cahier aan wethouder Johan Weijland.

Foto 19, 6-7-2016, © Bert Vos

Provinciaal archeoloog Petra Heeren opent de expositie door het laatste voorwerp aan de wand op te hangen.

Foto 20, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Wethouder Johan Weijland leest hierna nog enkele zinnen voor uit de tekst die in de catalogus bij het tegeltje staat afgedrukt.

Foto 21, 6-7-2016, © Bert Vos

Met een 'leeuwenbitter' in de hand kijken we tevreden terug op een geslaagde avond en kan de mooie tentoonstelling nader worden bekeken.

Foto 22, 6-7-2016, © W.J. van den Berg

Peter van Beek overhandigt aan Evert van de Weerd een exemplaar van de fraaie catalogus

Foto 23, 6-7-2016, © Bert Vos