Kazernes in Ede


Erfgoed van Ede, Gelderland, Nederland


HOME      VERHALEN      VONDSTEN      PROJECT

Protesten tegen het COT

In 1986 presenteert het Ministerie van Defensie een plan dat tot diep in de jaren negentig veel beroering brengt bij een grote groep inwoners van Ede. In 1985 is dit plan door de Tweede Kamer aangenomen.

Defensie wil een Compagnies Oefenterrein aan gaan leggen (C.O.T.). Voor de ontsluiting van dit terrein wordt een toegangsweg aangelegd ter ontsluiting van de kazernecomplexen Ede-West en Ede-Oost. Er ontstaat dan één groot militair complex dat efficiënt te bewaken is. Een groot voordeel van de rondweg is dat militair verkeer over de Nieuwe Kazernelaan bijna zal verdwijnen. Nadeel is dat deze weg zal leiden tot de afsluiting van de Sijsseltselaan voor alle openbaar verkeer.

De Provinciale Planologische Commissie protesteert tegen de aantasting van zo'n waardevol natuurgebied en wijst erop, dat Ede moet zorgen 'dat de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden voldoende beschermd worden'. Al snel zegt Defensie toe te willen staan, dat bezoekers voor het Sijsseltsebosch en de Ginkelse Heide gebruik kunnen maken van de nieuwe weg.

Groot blijft de verontwaardiging bij de bevolking van Ede en diverse natuurinstanties tekenen protest aan. Samen met politieke partijen en milieugroeperingen begint men de actie "COT-Ede-nee", die wil voorkomen dat een groot heidegebied wordt opgeofferd aan tankbanen en pantserwagens. Er zal ook 200 ha. bos worden gekapt. Het comité overhandigt meer dan 10.000 handtekeningen aan de minister van Ruimtelijke Ordening. De Raad van State heeft uiteindelijk een streep door de plannen van Defensie gezet.

Gerard Hendriks (Vereniging Oud Ede)

Ede Stad 22-10-1986

Edese Courant 18-9-1987