Kazernes in Ede


Erfgoed van Ede, Gelderland, Nederland


HOME      VERHALEN      VONDSTEN      PROJECT

Bouw van de kazernes in Ede

Het Ministerie van Oorlog kocht aan het begin van de twintigste eeuw behoorlijke terreinen op, zowel van de buurt Ede-Veldhuizen als van de buurt Maanen. Deze stukken grond waren bedoeld voor het huisvesten van soldaten en het uitvoeren van het militair bedrijf. In 1904 werd begonnen met de bouw van de infanteriekazernes aan de stationsweg. Deze kazernes kregen later de namen Mauritskazerne en Johan Willem Frisokazerne. Ook werden er woningen voor officieren en onderofficieren gebouwd. Op de heide werden schietbanen aangelegd voor de nodige oefeningen.

In 1907 werden aan de huidige Kazernelaan twee kazernes gebouwd voor de bereden wapens. Door hun kenmerkende chaletstijl. De (veld)artilleriekazerne kreeg later de naam Van Essenkazerne. Deze bestond uit het kazernegebouw zelf, een kantinegebouw, een gymnastiek- en schermgebouw, een keukengebouw, werkplaatsen, loodsen zoals een kanonnenkoods, stallen en een open rijbaan.

De cavaleriekazerne, later de Arthur Koolkazerne genoemd, bestond uit het kazernegebouw, een kantinegebouw, een bureelgebouw, een keukengebouw, een rijloods, stallen, werkplaatsen, magazijnen, een ziekenzaal en een kledingmagazijn. Verder werd nog een enkele woning en een dubbele woning gebouwd. En heel bijzonder voor die tijd: er werd een biologische reinigingsinrichting aangelegd.

Vanwege de bijzondere taak van de hier gelegerde eenheden, werd een hinderwetvergunning verleend voor mest- en vuilnisbakken, voor twee hoefsmederijen en voor een munitiemagazijn.

De bouw van beide kazernes werd uitgevoerd door aannemers van buitenaf: A.H. Noorman te Zwolle (die een rekening indiende voor bijna 300.000 gulden) en de firma M. Wardenier en J. de Ruijter te Arnhem (voor een aanneemsom van 689.600 gulden). Wel waren diverse plaatselijke leveranciers betrokken bij onderdelen van de bouwwerken, zoals deuren, inrichting, betimmering en verharding van de ondergrond.

Bronnen in het archief

Bij het Gemeentearchief bevindt zich een heel bijzonder handgeschreven en -getekend boek met de veelzeggende tekst "Register betrekkelijk C. de Militaire gebouwen, enz. Te Ede. Onder beheer van den Eerstaanwezend-Ingenieur te Arnhem. Aangelegd in 1912."

In dit register staan de beschrijvingen van alle gebouwen, het bestek en de tekeningen van het complex en alle constructies.

Afbeelding: pagina uit het register van de kazernebouw van de Bereden Wapens

Auteur - Peter van Beek