Kazernes in Ede


Erfgoed van Ede, Gelderland, Nederland


HOME      VERHALEN      VONDSTEN      PROJECT

Defensie gebruikt vroegere buurtgronden

Militairen komen naar Ede

In 1902 verkoopt de Buurt Ede-Veldhuizen gronden ten zuiden van de tegenwoordige Verlengde Arnhemseweg aan het toenmalige Ministerie van Oorlog. Het gaat dan om het gebied dat wij tegenwoordig de Ginkelse Heide noemen. Het ministerie gaat daar militaire oefeningen houden. Ook geeft de buurt de gronden ten oosten van het Edese Bos en de heidevelden ten noorden van de Verlengde Arnhemseweg (de Eder Heide) aan het rijk voor honderd jaar in erfpacht.

Militairen blijven in Ede

De komst van al deze militairen is geen tijdelijke situatie. Nu er oefenterreinen zijn, kan er ook gelegerd worden. Er worden kazernes gebouwd en vele regimenten komen naar Ede. Het wordt hun nieuwe thuisbasis, soms voor korte en soms voor langere tijd.

In 1920 koopt het ministerie de erfpacht af. Daar staat wel tegenover dat de geërfden van de buurt enkele eeuwenoude rechten blijven behouden. Zo mogen zij schapen blijven weiden. Ook mogen de geërfden plaggen steken, wat nodig was voor de schapen en uiteindelijk voor de landbouw.

Buurt Ede Veldhuizen

De buurt is mogelijk de enige nog actieve buurt van dit type in Nederland. Niet dat er nog heel veel van de historische activiteiten gebeurt. Tenslotte heeft de buurt nog maar weinig grond: een perceel van 2,5 hectare tussen de Barteweg en de Peteweg. Maar de buurt onderhoudt nog steeds contact met defensie in het kader van de gemeenschappelijke zorg voor en interesse in de heidevelden. Als op 1 januari 2000 het contract tussen buurt en defensie verloopt, wordt een nieuw contact afgesloten met dezelfde historische rechten voor de geërfden van de buurt.

Afbeelding: De minuut van de akte van erfpacht aan de Staat der Nederlanden de dato 1900.

De minuut van de akte van erfpacht aan de Staat der Nederlanden de dato 1900.