Kazernes in Ede


Erfgoed van Ede, Gelderland, Nederland


HOME      VERHALEN      VONDSTEN      PROJECT

Beatmuziek in de Beeckman

Op 18 november 1970 meld ik me vanwege mijn oproep voor in militaire dienst voor 'eerste oefening' bij de Elias Beeckmankazerne in Ede. Ik ben ingedeeld bij het wapen Verbindingsdienst.Ik word geplaatst in een groep van ca. 30 jongens en blijk met mijn 24 jaar de oudste. Na een bezoek aan de foeragemeester zijn we allemaal in het groene gevechtspak gestoken. Vol verwachting klopte ons hart: wat staat ons te wachten?

Onze sergeant - hij heeft een Poolse naam: Fred Kulik - valt na een paar weken wel mee. We worden opgeleid voor 'vercijferaar' en krijgen een lichte militaire training. Opvallend is het grote aantal onderwijzers onder ons. In de winter zwaaien wij vanuit onze kamer naar de 'radioboeren' in het gebouw tegenover ons, die in de bittere kou wél op oefening moeten. Na een paar weken moet een van onze makkers de dienst verlaten, omdat zijn gezichtsvermogen ver onder de maat blijkt. Hij huilt, wij zijn jaloers . . .

Naast het onderwijs blijkt ook de beatmuziek een verbindende factor te zijn. Het mondt uit in een plan van een aantal creatieve geesten om aan de officieren van de verbindingsdienst een kerstviering aan te bieden. We moeten toch, om te wennen, de eerste zes weken verplicht in de kazerne blijven. We worden ruimhartig vrijgesteld van taken en wijden ons met volle medewerking van de aalmoezenier aan het kerstverhaal. In de schijnwerpers, voor alle officieren en onderofficieren, brengen we een gewaagde musicalachtige happening en worden beloond met een groots applaus.

Een van onze maten vertelt dat hij bij een grammofoonplatenmaatschappij werkt (Bovema). Zodra hij buiten de poort is, zet hij een langharige pruik op zijn zo kort mogelijk geknipte hoofd. Hij biedt aan om nu en dan nieuwe releases mee te nemen. Na afloop van de zware werkdag op de kazerne gaat op onze kamer na het avondappel het licht uit en in ons nachtgoed, onder de dekens, luisteren we naar de nieuwste opnames van Pink Floyd, Yes, Simon and Garfunkel, Bob Dylan en The Grateful Death.

De Grateful Death in 1970 (wikipedia)

door Gerard Hendrix, Vereniging Oud Ede