Kennisbeheer

Gerard Gijsbertsen

Kennisbeheer omvat het verrichten van historisch onderzoek en het verzamelen van historische afbeeldingen en documenten, teneinde hiermee het kennisniveau binnen het platform te verhogen. Binnen het kennisbeheer worden de aan het platform gestelde advies- en informatievragen behandelt.

Het kennisbeheer bestaat uit een aantal mensen die zich hebben verdiept in bepaalde aspecten van de militaire historie van Ede en die op grond daarvan als materiedeskundige beschouwd mogen worden. Vragen worden via de mail aan deze groep voorgelegd en beantwoord. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de brede kennis die aanwezig is.

Databeheer

Wim Rietkerk

Databeheer legt zich toe op het digitaliseren van historische documenten en beeldmateriaal. Het doel is deze voor de toekomst te behouden en digitaal beschikbaar te stellen aan leden van het platform, zodat zij gebruikt kunnen worden bij lezingen, exposities, educatie en plaatsing op websites.

Databeheer beschikt over moderne software en expertise om beschadigd beeldmateriaal in originele staat terug te brengen. Bent u in bezit van oorlogsdocumenten, -foto's en/of filmbeelden die voor het platform interessant kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op.

Databeheer documenteert en archiveert attributen die deel uit maken van de rijke verzameling die het platform in bezit heeft en welke voor Ede van grote historische waarde zijn. Voor behoud van dit historisch erfgoed wordt nauw samengewerkt met de archivaris van de gemeente Ede.

Projectondersteuning

Het Platform kan ondersteuning bieden aan initiatieven die met onze doelstellingen zijn verbonden, zoals het meedenken of meewerken in projecten, het (doen) verzorgen van lezingen of excursies en het ter beschikking stellen van beeldmateriaal.

Het platform kan publiciteit genereren via haar website en nieuwsbrief.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Vrijwilligersbeheer

Ronald van Riet

Vrijwilligersbeheer registreert belangstellenden die zich als vrijwilliger bij het platform aanmelden. In nauw overleg wordt gekeken waar de interesse naar uitgaat en hoeveel tijd beschikbaar is.

Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld worden ingezet bij het organisseren en begeleiding van herdenkingen en bevrijdingsevenementen, het geven van lezingen of leiden van excursies. Ook achter de schermen zijn vrijwilligers actief. Denk hierbij aan het transporteren van goederen, het opbouwen en afbreken van exposities en het plegen van onderhoud aan historisch materiaal.

Er bestaan diverse categorieën vrijwilligers, met elk hun eigen interesses en capaciteiten. Per activiteit zal worden bekeken waar vrijwilligers het beste tot hun recht komen.

Airborne Feelings Ede
Airborne Museum 'Hartenstein'
Dienstplicht Koude Oorlog
Gemeentearchief Ede
Historisch Museum Ede
Keep Them Rolling
Liberation Route Europe
Luchtpost Indonesië
Nat.Comité 4 en 5 mei
Nat.Comité Herdenking Capitulatie Wageningen
Nico Schuurman Comics
Pegasus Pipes & Drums
Roseboom-Ede
Stichting De Greb
Stichting Grebbelinie
St.Joods Monument Ede
Tubetronics
Verbindingsdienst
Verbindingsdienst Ede
Veteranen Sociëteit Ede